CIJO

Steun ons

CIJO is een jongerenvereniging die zich al tien jaar toelegt op het organiseren van zoveel mogelijk bijeenkomsten, reizen, weekenden en het ten gehore brengen van een jonge, gematigde stem gericht op vrede in het Midden-Oosten. Om deze activiteiten voort te kunnen zetten hebben we uw hulp hard nodig! U kunt het werk van CIJO op allerlei manieren steunen. Jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud zijn van harte uitgenodigd om lid te worden en op die manier in aanraking te komen met het Midden-Oosten en op nationaal niveau de strijd tegen racisme en andere vormen van discriminatie voort te zetten.

Echter, ook de steun van niet-leden is onmisbaar en zeer welkom! Het is mogelijk om eenmalig of periodiek een bedrag naar keuze te doneren aan CIJO. U kunt dit doen via het onderstaande formulier, of door een overschrijving naar bankrekeningnummer NL 46 INGB 0009352514 (ING) ten name van CIDI JONGERENORGANISATIE CIJO onder vermelding van ‘eenmalig/periodieke donatie’.

Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met de voorzitter en/of penningmeester over de wijze waarop uw donatie wordt besteed. Namens al onze leden danken wij u alvast hartelijk voor uw betrokkenheid en (financiële) steun!

Naam*

E-mailadres

Telefoonnummer

Bedrag *