CIJO

Doelstelling en missie

CIJO, de jongerenorganisatie van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI), is opgericht door studenten die allen vanuit verschillende affiniteiten interesse hebben in Israël en graag vrede zien in het Midden-Oosten. De oprichters willen het hedendaagse publiek-politieke debat verrijken met een organisatie die in felle debatten een gematigde stem laat horen en die op een productieve wijze naar een oplossing zoekt door zich in te leven in alle partijen die een rol hebben in het conflict. Daarnaast wil CIJO bouwen aan een vredige samenleving in Nederland. Daarom bestrijdt CIJO actief racisme, discriminatie en vooroordelen door bijvoorbeeld jongeren van verschillende culturele achtergronden bij elkaar te brengen. CIJO heeft in het bijzonder oog voor antisemitisme in de Nederlandse maatschappij.

Visie

CIJO steunt Israël en gelooft dat vrede in het Midden-Oosten mogelijk is. Het bestaansrecht van Israël als democratische staat voor de Joden staat binnen CIJO centraal. Daarnaast bestaan er verschillende meningen binnen CIJO over de verschillende Israëlische regeringen, politieke partijen en politici. CIJO is dus een politieke organisatie, in de zin dat ze zich mengt in het politieke debat. CIJO heeft echter niet een vastgesteld (partij)politiek standpunt anders dan de ‘open’ visie een tweestatenoplossing na te streven. Deze stellingname is zo gekozen zodat alle leden vrij een eigen mening over de problematiek in het Midden-Oosten kunnen hebben en om polarisatie – het ‘wij-wij’-gevoel – binnen het debat tegen te gaan.

CIJO stelt zich verder ten doen op te komen tegen antisemitisme, racisme en discriminatie in Nederland. Om antisemitisme en vooroordelen te bestrijden houdt CIJO zich ook bezig met voorlichting over vrijheid, tolerantie en uitsluiting.

Kort samengevat is CIJO de spreekbuis voor jongeren die zich hard maken voor:

  • Een samenleving die het bestaansrecht van Israël en de volkssoevereiniteit van iedere natie – zonder uitzondering – respecteert;
  • Een samenleving die in staat is zich te verdiepen in het Midden-Oosten op basis van eerlijke en gebalanceerde berichtgeving;
  • Een democratisch Israël, gebaseerd op de principes van vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid;
  • Vrede in het Midden-Oosten
  • Een tweestatenoplossing als uitgangspunt van Israëlisch-Palestijnse vredesbesprekingen;
  • Een samenleving zonder antisemitisme, racisme en andere vormen van discriminatie.

Voor wie is CIJO?

CIJO is niet een vereniging die eisen stelt aan de levensovertuiging, achtergrond of politieke voorkeur van haar leden. Integendeel, CIJO komt op voor de Joodse gemeenschap, voor Israël en bestrijdt actief antisemitisme, racisme en overige vormen van discriminatie. Iedereen die zich in deze doelen kan vinden, is bij CIJO van harte welkom.

Wel is CIJO een jongerenorganisatie, voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud. In de praktijk blijkt dat CIJO voornamelijk gedragen wordt door jongeren die studeren, betrokken zijn bij de (internationale) politiek en een interesse hebben voor de situatie in het Midden-Oosten.

Jongeren kunnen volgens CIJO een belangrijke bijdrage leveren aan het publieke debat wat zo vaak al door dezelfde oudere stemmen wordt ‘gegijzeld’. De organisatie wordt volledig voor en door jongeren geleid. CIJO wil investeren in jongerenleiderschap en een podium zijn voor jongeren door zich te uiten over politieke en maatschappelijke zaken. Vooral wanneer het aankomt op de problematiek van de ‘multiculturele samenleving’, vind CIJO het belangrijk dat verschillende jongeren niet van elkaar vervreemd raken, maar juist met elkaar in contact komen en samenwerken.

Activiteiten

CIJO organiseert door het jaar heen verschillende activiteiten voor (potentiële) leden en andere geïnteresseerden, met name jongeren. CIJO organiseert vaste, terugkerende activiteiten, zoals de jaarlijkse Fact Finding Mission, de tweejaarlijkse politieke reis, de Holocaust Memorial Day en het ledenweekend. Verder organiseert CIJO lezingen, borrels, manifestaties en andere bijeenkomsten die stroken met haar doelen. De activiteiten die CIJO organiseert zijn zeer gevarieerd. Er zijn lezingen te volgen over bijvoorbeeld politieke islam, de ontstaansgeschiedenis van Israël en (anti-)zionisme. Ook organiseert CIJO borrels waarbij leden elkaar beter leren kennen en hedendaagse onderwerpen bespreken.

Naar buiten toe reageert CIJO in de media op kwesties rondom Israël en antisemitisme. De vereniging aarzelt niet om een kritische houding aan te nemen, maar als het erop aankomt initieert CIJO demonstraties, manifestaties en andere acties om een democratisch Midden-Oosten en een tolerante samenleving te ondersteunen.

Organisatie

CIJO staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als vereniging. Dat wil zeggen dat zij geleid wordt door een bestuur met een mandaat van de leden. Ieder jaar treedt er een bestuur aan dat officieel gekozen wordt tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

CIJO is een onafhankelijke vereniging. Hoewel zij dezelfde doelen nastreeft als CIDI, geldt zij als onafhankelijke vereniging met financiële, administratieve en inhoudelijke autonomie. Wel werken beide organisaties (CIDI is een stichting en CIJO is een vereniging) nauw samen. De schakel tussen CIJO en CIDI is de voorzitter van CIJO. De voorzitter is tevens werkzaam bij het CIDI en is verantwoordelijk voor de onderlinge communicatie.

CIJO kan niet zonder haar leden. Het zijn de leden die activiteiten en projecten tot een succes maken, ook in de voorbereidende fase. Ieder lid heeft de mogelijkheid zich vrijblijvend in de vorm van een orgaan (bijvoorbeeld een commissie) in te zetten voor de vereniging. Zo wordt bijvoorbeeld de jaarlijkse Fact Finding Mission naar Israël en de Palestijnse gebieden georganiseerd door een gemotiveerde commissie onder leiding van een bestuurslid.