CIJO

Collegereeks Israëlische Buitenlandpolitiek: schrijf je nu in!

zoom
Geen reacties

Collegereeks Israëlische Buitenlandpolitiek: schrijf je nu in!

Ook in 2017 is er weer een CIDI-collegereeks. De colleges zullen plaatsvinden op woensdagavonden van 11 januari tot 22 maart.

Al sinds 1988 organiseert CIDI collegereeksen over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ook in 2017 zullen studenten en toehoorders weer de mogelijkheid krijgen om zich te verdiepen in alle facetten van Israël. De onderwerpen lopen uiteen van internationaal recht tot de Arabische lente, en worden toegelicht door de beste academici en experts op dit gebied.

De docenten/sprekers zijn merendeels academici (hoogleraren en universitair docenten) verbonden aan verschillende universiteiten in Nederland. Zij zijn experts op deelterreinen van de politieke situatie in het Midden-Oosten. De docenten bepalen zelf de inhoud van hun colleges. De reeks is van universitair niveau maar ook toegankelijk voor studenten van hogescholen en toehoorders. Een reader met de belangrijkste historische documenten (VN-resoluties, vredesverdragen e.d.) zal beschikbaar zijn vanaf het eerste college.

Een belangrijke verandering ten opzichte van voorgaande collegereeksen, is dat de lezingen ditmaal ’s avonds zullen plaatsvinden in plaats van ’s ochtends.Vanaf 11 januari tot 22 maart 2017 zal er elke woensdagavond van 18:30 tot 21:00 een college worden gehouden in het Rabin Centrum voor Cultuur en Educatie in Den Haag.

Onderwerpen die onder meer zullen worden besproken zijn:

 • Historische achtergronden van de staat Israel
 • Historische ontwikkelingen sinds de stichting van de staat Israel
 • De Arabische perceptie van het Israelische buitenlandse beleid
 • Israel en het internationaal recht
 • Grensoverschrijdende dilemma’s. Vredesmachten in het Midden-Oosten
 • De waterproblematiek in het Midden-Oosten en de betekenis ervan voor het Vredesproces
 • Nederland en Israel
 • Amerika en Israel
 • Het Israelisch-Palestijns conflict en het conflict en het Iraanse nucleaire programma: de internationale context
 • Voorbij de Arabische lente
 • Het Israelisch beleid ten aanzien van vredesopties

Interesse? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar cidi@cidi.nl o.v.v. “collegereeks” of bel naar 0703646862. Het volledige programma van de collegereeks is hier te vinden.

Geef een reactie